Witamy w serwisie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp z o.o. w Wieluniu!
      Celem naszego serwisu jest zapoznanie Państwa z zakresem usług świadczonych przez nasze Przedsiębiorstwo. Strona zawiera wiele przydatnych informacji dotyczących historii i obecnej działalności naszej firmy oraz przedstawia zakres działania poszczególnych Zakładów.
      W serwisie, w dziale "zamówienia publiczne", znajdą Państwo aktualizowany na bieżąco dział poświęcony przetargom, organizowanym przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu, a amatorów letniego wypoczynku, z pewnością zainteresuje dział poświęcony ośrodkowi wczasowemu w Kamionie.
      Dzięki naszej stronie, szybko i łatwo odnajdą Państwo informacje dotyczące świadczonych przez nas usług, a także numery telefonów przydatnych w razie awarii sieci wod-kan, czy też dotyczących budynków administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu.
Zapraszamy!
Sprzedaż ośrodka wypoczynkowego Kamion

Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. w Wieluniu ma do sprzedania własny Ośrodek Wypoczynkowy "Kamion", zlokalizowany na nieruchomości położonej w miejscowości Kamion gmina Wierzchlas pow. wieluński woj. łódzkies, w skład której wchodzą graniczące ze sobą, stanowiące całość gospodarczą, działki nr 255/1 i nr 255/3 o łącznej pow. 1,0100ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr KW SR1W /00030196/6, zabudowane pięcioma czteroosobowymi drewnianymi domkami letniskowymi typu BRDA o pow. użytkowej 58,4 m2 każdy. Nieruchomość z drzewostanem liściastym i iglastym, położona w pobliżu rzeki Warty (ok. 100 m).

Czytaj więcej...
Informacje

Jak postępować z odpadami komunalnymi

Co i gdzie wrzucać oraz jak się pozbywać odpadów komunalnych zgodnie z wymogami obowiązującymi na terenie gminy Wieluń?

Odpady komunalne zmieszane stanowią pozostałość po wydzieleniu z masy śmieci odpadów nadających się recyklingu oraz odpadów niebezpiecznych. Z przeprowadzonych badań morfologicznych odpadów wytwarzanych przez mieszkańców wynika, że w naszych pojemnikach do posegregowania i recyklingu nadaje się 80% odpadów.

Autor: KT, 23-01-2018, 7:37

Wodomierze radiowe / WSM

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieluniu dokonało wymiany głównych wodomierzy w budynkach mieszkalnych. W miejsce dotychczasowych wodomierzy zainstalowano wodomierze z nakładką do zdalnego odczytu wskazań wodomierzy.

Autor: KT, 14-12-2017, 20:29

O G Ł O S Z E N I E: TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wieluniu o g ł a s z a że na terenie Gminy Wieluń, w okresie od 12.12.2017 r. do 09.06.2018 r., na podstawie art. 24 ust. 2, 4 i 8, ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity : Dz. U. z 2017 r. poz. 328 oraz zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 2180 ) obowiązują następujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Autor: KT, 07-12-2017, 20:32
Strony:  < 1 2 3 4 >  Koniec >
Dane podstawowe
Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o.

98-300 Wieluń
ul. Zamenhofa 17
tel. (43) 843 31 15, (43) 843 31 16
fax. (43) 843 42 17
www.komunalne.wielun.pl
e-mail: goko@komunalne.wielun.pl


Kliknij na mapkę aby powiększyć

NIP 832-000-35-82
REGON 730034235

BANK PEKAO SA I o/WIELUŃ
Konto nr
97124032911111000029224193

Nr KRS: 0000133507
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Kapitał zakładowy: 12.647.000 zł
 
        Projekt i wykonanie: majek,  |   Wszelkie prawa zastrzeżone     Wielun