Witamy w serwisie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp z o.o. w Wieluniu!
      Celem naszego serwisu jest zapoznanie Państwa z zakresem usług świadczonych przez nasze Przedsiębiorstwo. Strona zawiera wiele przydatnych informacji dotyczących historii i obecnej działalności naszej firmy oraz przedstawia zakres działania poszczególnych Zakładów.
      W serwisie, w dziale "zamówienia publiczne", znajdą Państwo aktualizowany na bieżąco dział poświęcony przetargom, organizowanym przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu, a amatorów letniego wypoczynku, z pewnością zainteresuje dział poświęcony ośrodkowi wczasowemu w Kamionie.
      Dzięki naszej stronie, szybko i łatwo odnajdą Państwo informacje dotyczące świadczonych przez nas usług, a także numery telefonów przydatnych w razie awarii sieci wod-kan, czy też dotyczących budynków administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu.
Zapraszamy!
Sprzedaż ośrodka wypoczynkowego Kamion

Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. w Wieluniu ma do sprzedania własny Ośrodek Wypoczynkowy "Kamion", zlokalizowany na nieruchomości położonej w miejscowości Kamion gmina Wierzchlas pow. wieluński woj. łódzkies, w skład której wchodzą graniczące ze sobą, stanowiące całość gospodarczą, działki nr 255/1 i nr 255/3 o łącznej pow. 1,0100ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr KW SR1W /00030196/6, zabudowane pięcioma czteroosobowymi drewnianymi domkami letniskowymi typu BRDA o pow. użytkowej 58,4 m2 każdy. Nieruchomość z drzewostanem liściastym i iglastym, położona w pobliżu rzeki Warty (ok. 100 m).

Czytaj więcej...
Informacje

Wodomierze, hydranty…
Autor: KT, 11-09-2017, 20:12

Oprócz standardowych zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Zakład Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieluniu podejmuje również przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne.


Zapisane są one w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2017 – 2019 uchwalonym przez Radę Miejską w Wieluniu.

Jednym z takich zadań jest wymiana i konserwacja wodomierzy. Przepisy ściśle określają termin ważności wodomierzy. Zgodnie z prawem można je używać w okresie ważności cechy legalizacyjnej. Po upływie tego czasu, powinna nastąpić wymiana wodomierzy na wodomierz z ważną legalizacją. Zakład Wodociągów i Kanalizacji systematycznie wymienia wodomierze które podczas normalnej eksploatacji zostały uszkodzone i utraciły ważność cech legalizacyjnych.

Kolejnymi zadaniami podejmowanymi przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji jest remont i ewentualna wymiana na nowe przyłącza wodociągowe oraz wymiana wypracowanych pokryw włazowych.

Sieć wodociągowa pełni również funkcję dostawy wody do sieci hydrantowej na cele „przeciwpożarowe”. Niezwykle ważnym z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wieluń są wykonywane remonty istniejących hydrantów. Hydranty zewnętrzne są wykorzystywane do poboru wody podczas gaszenia pożarów oraz bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej.

Kolejne zadania to remonty pomp głębinowych w studniach głębinowych na miejskich ujęciach wody oraz pomp do ścieków w istniejących przepompowniach zlokalizowanych na terenie całej gminy oraz stały monitoring jakości wody.


Dane podstawowe
Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o.

98-300 Wieluń
ul. Zamenhofa 17
tel. (43) 843 31 15, (43) 843 31 16
fax. (43) 843 42 17
www.komunalne.wielun.pl
e-mail: goko@komunalne.wielun.pl


Kliknij na mapkę aby powiększyć

NIP 832-000-35-82
REGON 730034235

BANK PEKAO SA I o/WIELUŃ
Konto nr
97124032911111000029224193

Nr KRS: 0000133507
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Kapitał zakładowy: 12.647.000 zł
 
        Projekt i wykonanie: majek,  |   Wszelkie prawa zastrzeżone     Wielun