Witamy w serwisie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp z o.o. w Wieluniu!
      Celem naszego serwisu jest zapoznanie Państwa z zakresem usług świadczonych przez nasze Przedsiębiorstwo. Strona zawiera wiele przydatnych informacji dotyczących historii i obecnej działalności naszej firmy oraz przedstawia zakres działania poszczególnych Zakładów.
      W serwisie, w dziale "zamówienia publiczne", znajdą Państwo aktualizowany na bieżąco dział poświęcony przetargom, organizowanym przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu, a amatorów letniego wypoczynku, z pewnością zainteresuje dział poświęcony ośrodkowi wczasowemu w Kamionie.
      Dzięki naszej stronie, szybko i łatwo odnajdą Państwo informacje dotyczące świadczonych przez nas usług, a także numery telefonów przydatnych w razie awarii sieci wod-kan, czy też dotyczących budynków administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu.
Zapraszamy!
Sprzedaż ośrodka wypoczynkowego Kamion

Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. w Wieluniu ma do sprzedania własny Ośrodek Wypoczynkowy "Kamion", zlokalizowany na nieruchomości położonej w miejscowości Kamion gmina Wierzchlas pow. wieluński woj. łódzkies, w skład której wchodzą graniczące ze sobą, stanowiące całość gospodarczą, działki nr 255/1 i nr 255/3 o łącznej pow. 1,0100ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr KW SR1W /00030196/6, zabudowane pięcioma czteroosobowymi drewnianymi domkami letniskowymi typu BRDA o pow. użytkowej 58,4 m2 każdy. Nieruchomość z drzewostanem liściastym i iglastym, położona w pobliżu rzeki Warty (ok. 100 m).

Czytaj więcej...
Informacje

25-lecie Spółki
Autor: KT, 11-10-2017, 22:38

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieluniu uczciło jubileusz 25-lecia przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, na której czele od samego początku stoi Prezes Krzysztof Owczarek. – Bez dobrze funkcjonującej spółki komunalnej ciężko byłoby gminie realizować swoje zadania w sposób właściwy – podkreślał podczas jubileuszowego spotkania Burmistrz Wielunia, Paweł Okrasa.


Działające od połowy XX wieku Przedsiębiorstwo w 1991 r. zostało skomunalizowane i postawione w stan likwidacji. W dniu 31 lipca 1992 r. firmę przekształcono w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a z dniem 10 sierpnia 1992 r. została wpisana do Rejestru Sądowego. Na pełnomocnika likwidatora, a następnie Prezesa Zarządu Spółki powołano Krzysztofa Owczarka, który funkcję tę pełni do dnia dzisiejszego. Głównym i jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Wieluń.

 

Jubileuszowe spotkanie, podczas którego wręczono okolicznościowe medale, było okazją do podsumowań dotychczasowej działalności spółki oraz zarysowania przyszłości spółki.

 

Przedsiębiorstwo komunalne to przedsiębiorstwo, które działa na rzecz potrzeb lokalnej społeczności, pod nadzorem lokalnej administracji – przypomniał podstawową zasadę funkcjonowania spółki Krzysztof Owczarek, Prezes PK. – Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. jest m. in. gospodarka komunalnymi budynkami mieszkalnymi, świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych, eksploatacja składowiska odpadów w Rudzie, eksploatacja sieci i urządzeń służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Nasza codzienna praca sprawia, że gmina w sposób płynny może realizować zadania, które nakłada na nią prawo – mówił prezes Krzysztof Owczarek.

 

Jubileuszową uroczystość uświetnił swoją obecnością Burmistrz Wielunia, Paweł Okrasa, który w swoim wystąpieniu docenił codzienną pracę podejmowaną przez pracowników Przedsiębiorstwa Komunalnego na rzecz lokalnej społeczności.

 

Przykład przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę, w której samorząd ma 100% udziałów jest wręcz modelowym przykładem na to jak można dobrze sprywatyzować przedsiębiorstwo – mówił Paweł Okrasa, Burmistrz Wielunia. – Mimo różnych tarć, które występują między Właścicielem a Spółką to zgadzam się z Panem Prezesem, że te zadania własne, które na gminę nakłada Ustawa o samorządzie są przez Spółkę w sposób właściwy realizowane. Oczywiście można powiedzieć troszkę humorystycznie, że dlatego w nazwie jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, że za wszystko spółka nie odpowiada. Bez dobrze funkcjonującej spółki komunalnej ciężko byłoby gminie realizować swoje zadania w sposób właściwy. Wydaje mi się, że przez te wszystkie lata współpraca między samorządem a spółką była właściwa. Wydaje mi się, że warto w tym miejscu powiedzieć, że ten rok 2017 był dla nas rokiem bardzo trudnym. Wydaje mi się, że też rokiem, który w sposób znaczny wpłynie na rozwój spółki. Mam na myśli uchwalenie przez Sejmik Województwa Łódzkiego „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami”, w którym to planie zalazła się nasza instalacja w Rudzie jako ta, która będzie instalacją RIPOK. Druga dobra wiadomość w tym roku to taka, że gmina (teraz już to wiemy w sposób oficjalny, zostało to przyjęte przez zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) przystąpiła do programu „Gospodarka o obiegu zamkniętym”, dzięki czemu na inwestycje głównie w gospodarce odpadami będziemy mieć duże dotacje, pożyczki umarzane. To są dobre wiadomości, które przyszłość spółki określają w dobrych barwach. Życzę wszystkiego dobrego na dalsze lata współpracy między gminą a spółką – mówił Paweł Okrasa, Burmistrz Wielunia.


Dane podstawowe
Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o.

98-300 Wieluń
ul. Zamenhofa 17
tel. (43) 843 31 15, (43) 843 31 16
fax. (43) 843 42 17
www.komunalne.wielun.pl
e-mail: goko@komunalne.wielun.pl


Kliknij na mapkę aby powiększyć

NIP 832-000-35-82
REGON 730034235

BANK PEKAO SA I o/WIELUŃ
Konto nr
97124032911111000029224193

Nr KRS: 0000133507
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Kapitał zakładowy: 12.647.000 zł
 
        Projekt i wykonanie: majek,  |   Wszelkie prawa zastrzeżone     Wielun