Witamy w serwisie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp z o.o. w Wieluniu!
      Celem naszego serwisu jest zapoznanie Państwa z zakresem usług świadczonych przez nasze Przedsiębiorstwo. Strona zawiera wiele przydatnych informacji dotyczących historii i obecnej działalności naszej firmy oraz przedstawia zakres działania poszczególnych Zakładów.
      W serwisie, w dziale "zamówienia publiczne", znajdą Państwo aktualizowany na bieżąco dział poświęcony przetargom, organizowanym przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu, a amatorów letniego wypoczynku, z pewnością zainteresuje dział poświęcony ośrodkowi wczasowemu w Kamionie.
      Dzięki naszej stronie, szybko i łatwo odnajdą Państwo informacje dotyczące świadczonych przez nas usług, a także numery telefonów przydatnych w razie awarii sieci wod-kan, czy też dotyczących budynków administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu.
Zapraszamy!
Sprzedaż ośrodka wypoczynkowego Kamion

Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. w Wieluniu ma do sprzedania własny Ośrodek Wypoczynkowy "Kamion", zlokalizowany na nieruchomości położonej w miejscowości Kamion gmina Wierzchlas pow. wieluński woj. łódzkies, w skład której wchodzą graniczące ze sobą, stanowiące całość gospodarczą, działki nr 255/1 i nr 255/3 o łącznej pow. 1,0100ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr KW SR1W /00030196/6, zabudowane pięcioma czteroosobowymi drewnianymi domkami letniskowymi typu BRDA o pow. użytkowej 58,4 m2 każdy. Nieruchomość z drzewostanem liściastym i iglastym, położona w pobliżu rzeki Warty (ok. 100 m).

Czytaj więcej...
Informacje

Zanim uzyskamy status RIPOK
Autor: KT, 30-07-2018, 12:01

Od 1 lipca 2018 roku aż do czasu zakończenia inwestycji polegającej na rozbudowie kompostowni na terenie składowiska odpadów w Rudzie zmieszane odpady komunalne wywożone są do RIPOK w Dylowie. Zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 rozbudowa instalacji MBP w Rudzie (Instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów) „ma na celu nadanie instalacji statusu RIPOK po realizacji zaplanowanej modernizacji i rozbudowie instalacji”.


Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieluniu wraz z Burmistrzem Wielunia uzyskało zapewnienie oraz stosowny zapis w Planie gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022, że po rozbudowie kompostowni składowisko odpadów w Rudzie uzyska status RIPOK. Wówczas zmieszane odpady komunalne ponownie będą wywożone do Rudy.

Pozyskanie statusu RIPOK było efektem wspólnych wizyt Burmistrza Wielunia oraz Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieluniu oraz licznych pism kierowanych pod adresem Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Status RIPOK udało się pozyskać również dzięki kompletnej dokumentacji oraz pozwoleniu na budowę, które skompletowało PK w Wieluniu.

Początkowo planowano, że rozbudowa kompostowni będzie realizowana przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieluniu. W tym celu już w 2014 roku zlecono „wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz uzyskaniem wymaganych prawem decyzji dla zadania Rozbudowa części biologicznej instalacji przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rudzie k/Wielunia”.

Ze względu na pojawienie się korzystniejszych warunków finansowania inwestycji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod warunkiem przekazania realizacji inwestycji gminie zapadła decyzja o przejęciu zadania przez Gminę Wieluń. Przedsiębiorstwo Komunalne przekazało Gminie Wieluń przygotowaną pełną dokumentację projektową, raport oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, decyzję środowiskową niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenie na budowę.

Na początku lipca 2018 roku Gmina Wieluń ogłosiła przetarg na „Rozbudowę części biologicznej instalacji przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (kompostowni) zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rudzie k/Wielunia”. Termin składania ofert mija 6 sierpnia.

W związku z wywożeniem zmieszanych odpadów komunalnych do Dylowa zakupiono ciągnik marki DAF wraz z naczepą wywrotką. Posłuży on również do transportu odpadów zbieranych selektywnie.

Z punktu widzenia interesu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. koszty tymczasowego wywozu odpadów do Dylowa będą niższe, niż planowane koszty wykonania kompostowni, które przejęła gmina z udziałem NFOŚiGW.

Realizacja inwestycji wpisuje się w program „Gospodarka o obiegu zamkniętym”, kładący nacisk na zbiórkę odpadów do ponownego wykorzystania tak, aby produkty, materiały oraz surowce pozostawały w gospodarce tak długo, jak to jest możliwe.


Dane podstawowe
Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o.

98-300 Wieluń
ul. Zamenhofa 17
tel. (43) 843 31 15, (43) 843 31 16
fax. (43) 843 42 17
www.komunalne.wielun.pl
e-mail: goko@komunalne.wielun.pl


Kliknij na mapkę aby powiększyć

NIP 832-000-35-82
REGON 730034235

BANK PEKAO SA I o/WIELUŃ
Konto nr
97124032911111000029224193

Nr KRS: 0000133507
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Kapitał zakładowy: 12.647.000 zł
 
        Projekt i wykonanie: majek,  |   Wszelkie prawa zastrzeżone     Wielun