Witamy w serwisie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp z o.o. w Wieluniu!
      Celem naszego serwisu jest zapoznanie Państwa z zakresem usług świadczonych przez nasze Przedsiębiorstwo. Strona zawiera wiele przydatnych informacji dotyczących historii i obecnej działalności naszej firmy oraz przedstawia zakres działania poszczególnych Zakładów.
      W serwisie, w dziale "zamówienia publiczne", znajdą Państwo aktualizowany na bieżąco dział poświęcony przetargom, organizowanym przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu, a amatorów letniego wypoczynku, z pewnością zainteresuje dział poświęcony ośrodkowi wczasowemu w Kamionie.
      Dzięki naszej stronie, szybko i łatwo odnajdą Państwo informacje dotyczące świadczonych przez nas usług, a także numery telefonów przydatnych w razie awarii sieci wod-kan, czy też dotyczących budynków administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu.
Zapraszamy!
Sprzedaż ośrodka wypoczynkowego Kamion

Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. w Wieluniu ma do sprzedania własny Ośrodek Wypoczynkowy "Kamion", zlokalizowany na nieruchomości położonej w miejscowości Kamion gmina Wierzchlas pow. wieluński woj. łódzkies, w skład której wchodzą graniczące ze sobą, stanowiące całość gospodarczą, działki nr 255/1 i nr 255/3 o łącznej pow. 1,0100ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr KW SR1W /00030196/6, zabudowane pięcioma czteroosobowymi drewnianymi domkami letniskowymi typu BRDA o pow. użytkowej 58,4 m2 każdy. Nieruchomość z drzewostanem liściastym i iglastym, położona w pobliżu rzeki Warty (ok. 100 m).

Czytaj więcej...
Informacje

Odpady to cenne surowce
Autor: KT, 28-09-2018, 9:48

Wprowadzone rozporządzeniem ministra środowiska z 1 lipca 2017 roku nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów rozszerzyły zakres segregacji odpadów. Jednocześnie przepisy mają ujednolicić zasady segregacji odpadów w całym kraju.


 

 

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieluniu już od lat odbieranie odpadów od mieszkańców traktuje jako odzyskiwanie cennych surowców. Należy jednak pamiętać, że prawidłowa segregacja odpadów komunalnych rozpoczyna się już w domu. Oddzielenie surowców od śmieci, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia to podstawa. Nie należy ich wyrzucać do śmieci zmieszanych. Posegregowane właściwie odpady stają się wartościowymi surowcami. Znaczną ich część można przerobić albo ponownie wykorzystać. Z odzyskanych surowców mogą powstać nowe produkty.

 

Przedsiębiorstwo Komunalne wraz z wprowadzanymi zmianami w prawie dostosowuje zarówno swój sposób działania jak i tabor. Obecnie PK jest na etapie zakupu specjalistycznego samochodu służącego do selektywnej zbiórki odpadów i odpadów komunalnych. W zakończonym na początku września przetargu wyłoniono dostawcę specjalistycznego samochodu. Jest nim Stal Sp. z o. o. z Warszawy. Cena zaoferowana przez Wykonawcę zadania to 608 850,00 zł brutto. Oczekiwany pojazd wyposażony jest w kamerę umiejscowioną z tyłu zabudowy wraz monitorem w kabinie kierowcy. Praktyka pokazuje, że zapis z kamer niejednokrotnie pomaga w wyjaśnianiu kwestii spornych. Ponieważ PK w Wieluniu przykłada szczególną uwagę do bezpieczeństwa i higieny pracy w dniu dostawy samochodu śmieciarki dostawca zapewni szkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji, przepisów bhp oraz p.poż.

 

Zgodnie z promowanym przez Ministerstwo Środowiska sposobem postępowania z odpadami należy najpierw zapobiegać ich powstawaniu, a te już wytworzone ponownie wykorzystywać lub poddać recyklingowi. Takie współdziałanie Przedsiębiorstwa Komunalnego z mieszkańcami pozwala zmniejszać koszty odbioru odpadów komunalnych, które mimo zmieniających się warunków wciąż pozostają na poziomie jednym z najniższych w kraju.


Dane podstawowe
Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o.

98-300 Wieluń
ul. Zamenhofa 17
tel. (43) 843 31 15, (43) 843 31 16
fax. (43) 843 42 17
www.komunalne.wielun.pl
e-mail: goko@komunalne.wielun.pl


Kliknij na mapkę aby powiększyć

NIP 832-000-35-82
REGON 730034235

BANK PEKAO SA I o/WIELUŃ
Konto nr
97124032911111000029224193

Nr KRS: 0000133507
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Kapitał zakładowy: 12.647.000 zł
 
        Projekt i wykonanie: majek,  |   Wszelkie prawa zastrzeżone     Wielun