Witamy w serwisie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp z o.o. w Wieluniu!
      Celem naszego serwisu jest zapoznanie Państwa z zakresem usług świadczonych przez nasze Przedsiębiorstwo. Strona zawiera wiele przydatnych informacji dotyczących historii i obecnej działalności naszej firmy oraz przedstawia zakres działania poszczególnych Zakładów.
      W serwisie, w dziale "zamówienia publiczne", znajdą Państwo aktualizowany na bieżąco dział poświęcony przetargom, organizowanym przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu, a amatorów letniego wypoczynku, z pewnością zainteresuje dział poświęcony ośrodkowi wczasowemu w Kamionie.
      Dzięki naszej stronie, szybko i łatwo odnajdą Państwo informacje dotyczące świadczonych przez nas usług, a także numery telefonów przydatnych w razie awarii sieci wod-kan, czy też dotyczących budynków administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu.
Zapraszamy!
Sprzedaż ośrodka wypoczynkowego Kamion

Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. w Wieluniu ma do sprzedania własny Ośrodek Wypoczynkowy "Kamion", zlokalizowany na nieruchomości położonej w miejscowości Kamion gmina Wierzchlas pow. wieluński woj. łódzkies, w skład której wchodzą graniczące ze sobą, stanowiące całość gospodarczą, działki nr 255/1 i nr 255/3 o łącznej pow. 1,0100ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr KW SR1W /00030196/6, zabudowane pięcioma czteroosobowymi drewnianymi domkami letniskowymi typu BRDA o pow. użytkowej 58,4 m2 każdy. Nieruchomość z drzewostanem liściastym i iglastym, położona w pobliżu rzeki Warty (ok. 100 m).

Czytaj więcej...
Informacje

Ceny jedne z najniższych
Autor: KT, 29-10-2018, 20:46

Podatki oraz comiesięczne opłaty stanowią spory udział w wydatkach mieszkańców. Zestawienia oraz rankingi publikowane przez różne instytucje oraz media wykazują, że bardzo dobrze na tle innych miejscowości wypada Wieluń, w którym za odbiór odpadów komunalnych oraz zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków odpowiada Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.


Wedle zatwierdzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków cena 1m3 wody wynosi 3,56 zł (brutto) natomiast cena 1m3 ścieków 4,37 zł (brutto). Przyjęta przez Radę Miejską w Wieluniu stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wieluń wynosi: 7 zł (od osoby, jeżeli śmieci są segregowane) oraz 12 zł (od osoby, jeżeli śmieci nie są segregowane).

Ceny te pozostają jednymi z najniższych w Polsce. Potwierdza to przygotowany przez specjalizującą się w doradztwie samorządowym firmę Curulis ranking „Wydatki mieszkańców na usługi komunalne”. Wieluń zajął w nim wysokie 72. miejsce na 339 sklasyfikowanych miast.

Wedle zestawienia opublikowanego przez Dziennik Łódzki „Opłaty za usługi komunalne. Zobacz, w których miastach są najniższe” w dn. 24 września 2018 roku wykazano, że wieluńskie ceny usług komunalnych są tanie. Znacznie droższe są usługi w Tomaszowie Mazowieckim, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Poddębicach, Pabianicach, Zgierzu oraz w samej Łodzi. Średnia wydatków komunalnych mieszkańców Wielunia jest znacznie poniżej średnich wydatków w skali kraju i w skali województwa łódzkiego.

 

W Wieluniu jest tanio 

 

Odpady

 

Dla porównania: miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Sieradzu wynosi 8,95 zł od osoby, jeżeli śmieci są segregowane oraz 14 zł od osoby, jeżeli śmieci nie są segregowane. W pozostałych miastach naszego regionu opłaty wynoszą: Pajęczno – 7 zł (segregowane) / 15 zł (niesegregowane); Kłobuck – 8 zł (segregowane) / 15 zł (niesegregowane); Zduńska Wola – 8 zł (segregowane) / 16 zł (niesegregowane); Złoczew – 9,20 zł (segregowane) / 16 zł (niesegregowane).

 

Woda / ścieki

 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zaproponowane przez poszczególne przedsiębiorstwa w naszym regionie przewidują zróżnicowane ceny. 

 

Odbiorcy indywidualni za 1 m3 płacą:

w Złoczewie 3,26 zł (woda) / 4,50 zł (ścieki) – łącznie: 7,76 zł;

w Pajęcznie 3,06 zł (woda) / 4,76 zł (ścieki) – łącznie: 7,82 zł;

w Wieluniu 3,56 zł (woda) / 4,37 zł (ścieki) – łącznie: 7,93 zł;

w Wieruszowie 2,84 zł (woda) / 5,99 zł (ścieki) – łącznie: 8,83 zł;

w Zduńskiej Woli 3,25 zł (woda) / 5,84 zł (ścieki) – łącznie: 9,09 zł;

w Kłobucku 3,89 zł (woda) / 6,45 zł (ścieki) – łącznie: 10,34 zł;

w Pabianicach 2,81 zł (woda) / 8,64 zł (ścieki) – łącznie: 11,45 zł;

w Praszce 4,21 zł (woda) / 7,85 zł (ścieki) – łącznie: 12,06 zł;

w Sieradzu 3,82 zł (woda) / 9,10 zł (ścieki) – łącznie: 12,92 zł;

w Łasku 4,43 zł (woda) / 8,60 zł (ścieki) – łącznie: 13,03 zł;

w Działoszynie 3,33 zł (woda) / 11,69 zł (ścieki) – łącznie: 15,02 zł.

 

Niektóre gminy zgodnie z uchwałami podjętymi przez swoje rady miejskie dopłacają do 1m3 odprowadzanych ścieków (np. Działoszyn, Praszka). Dzięki takim zabiegom mieszkańcy nie odczuwają niekorzystnych dla siebie cen.

 

 

Koszty / zarządzanie

 

Zarówno odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jak i zaopatrywanie ich w wodę i odprowadzanie ścieków pociąga za sobą ponoszenie kosztów. Oprócz zużycia energii, czy zużycia materiałów, wśród których zużycie paliwa stanowi znaczącą ich część kosztem jest amortyzacja środków trwałych, podatki i inne opłaty, ubezpieczenia czy wynagrodzenia.

 

Zestawienia pokazują, że wiele spółek komunalnych posiada rozbudowaną strukturę zarządu. Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Wieluniu jest jednoosobowy. Podlega mu Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz Zakład Oczyszczania Miasta. Kierownictwo tych zakładów jest jednoosobowe. Struktura zarządu PK w Wieluniu jest oszczędna. Można znaleźć przykłady, że gdzie indziej ten zakres działalności wykonują trzy firmy, każda w wieloosobowym zarządem lub dyrekcją.

 

 

Środki trwałe / inwestycje

 

Ceny oferowane przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieluniu pozostają jednymi z niższych mimo stałych inwestycji.

 

Eksploatacja zespołu budowli i urządzeń technicznych służących do poboru wody wraz z jej uzdatnianiem i doprowadzaniem do odbiorców oraz odprowadzaniem ścieków z miejsc ich powstawania wraz z ich oczyszczaniem wymaga stałych nakładów. Dzięki nim urządzenia techniczne pozostają w dobrym stanie technicznym. PK inwestuje również w rozbudowę systemu monitoringu parametrów technologicznych przepompowni i ujęć wody.

 

PK stale inwestycje również w tabor służący do zbiórki odpadów. W ostatnim czasie wyłoniono dostawcę specjalistycznego samochodu służącego do selektywnej zbiórki odpadów i odpadów komunalnych. Na składowisku odpadów jest planowana przez Gminę Wieluń rozbudowa części biologicznej instalacji przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych (kompostowni).

 

Liczne kontrole prowadzone przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Wieluniu nie wykazują uchybień, potwierdzając zgodność podejmowanych przez PK działań z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Zarówno kontrole jak i rankingi wykazują, że Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieluniu to przedsiębiorstwo, które dobrze działa na rzecz potrzeb lokalnej społeczności.

 

 

Fot. Źródło: www.curulis.pl


Dane podstawowe
Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o.

98-300 Wieluń
ul. Zamenhofa 17
tel. (43) 843 31 15, (43) 843 31 16
fax. (43) 843 42 17
www.komunalne.wielun.pl
e-mail: goko@komunalne.wielun.pl


Kliknij na mapkę aby powiększyć

NIP 832-000-35-82
REGON 730034235

BANK PEKAO SA I o/WIELUŃ
Konto nr
97124032911111000029224193

Nr KRS: 0000133507
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Kapitał zakładowy: 12.647.000 zł
 
        Projekt i wykonanie: majek,  |   Wszelkie prawa zastrzeżone     Wielun