Rada Gminy Pątnów podczas sesji 20 grudnia 2019 r., natomiast Rada Miejska w Wieluniu podczas sesji 30 grudnia 2019 r. podjęły uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego przez Gminę Pątnów i Gminę Wieluń w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w części obejmującej odbiór ścieków z miejscowości Popowice i Grębień. Droga do podpisania porozumienia przez Burmistrza Wielunia, Pawła Okrasę oraz Wójta Gminy Pątnów, Jacka Olczyka jest otwarta. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Wieluniu gratuluje przyjęcia obu uchwał. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc jako strona wsparcia technicznego.

79742210 166925794678738 8495686851858792448 o

Fot. Źródło: Urząd Gminy Pątnów