Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie utworzony i prowadzony jest tylko i wyłącznie dla mieszkańców gminy Wieluń.

Godziny otwarcia:

- od poniedziałku do piątku od 12:00 do 18:00

- w sobotę od 7:00 do 15:00

PSZOKRUDA

PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:

  1. Odpady chemikaliów powstających w gospodarstwach domowych
  2. Odpady zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych powstających w gospodarstwach domowych
  3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych
  4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych
  5. Opony powstające w gospodarstwach domowych
  6. Gruz budowlany i rozbiórkowy, który powstał w wyniku prowadzenia drobnych robót prowadzonych we własnym zakresie niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty w przypadku ilości mniejszej niż 3,5 m3.

Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. W Wieluniu informuje, że PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady zbierane selektywnie w/w z gospodarstw domowych, zabrania się przywożenia odpadów wytworzonych w  wyniku prowadzenia działalności gospodarczej oraz przywożenia odpadów z innych gmin.

Zabrania się przywożenia odpadów niesegregowanych (zmieszanych).

 

Teren PSZOK jest dozorowany i monitorowany.

Przywożąc odpady nie zapomnij zabrać ze sobą dokumentu potwierdzającego zamieszkanie w gminie Wieluń.