Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie (PSZOK) prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu dla mieszkańców gminy Wieluń

Przywożąc odpady nie zapomnij zabrać ze sobą dokumentu potwierdzającego zamieszkanie w gminie Wieluń.

Godziny otwarcia:

- od poniedziałku do piątku od 12:00 do 18:00.

- w sobotę od 7:00 do 15:00.

PSZOKRUDA

PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:

 • Odpady chemikaliów powstających w gospodarstwach domowych;
 • Odpady zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych powstających w gospodarstwach domowych;
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych;
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych;
 • Opony powstające w gospodarstwach domowych;
 • Gruz budowlany i rozbiórkowy, który powstał w wyniku prowadzenia drobnych robót prowadzonych we własnym zakresie niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty w przypadku ilości mniejszej niż 3,5 m3;
 • Odpady zielone (gałęzie wyłącznie zrąbkowane).

PSZOK nie przyjmuje:

 • Materiałów zawierających azbest;
 • Papy;
 • Styropianu budowlanego;
 • Wełny mineralnej;

 

OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZYWOŻENIA DO PSZOK ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODRACZEJ, W STOSUNKU DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ ODRĘBNE PRZEPISY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI.

Teren PSZOK jest dozorowany i monitorowany.