Informujemy o zmianie taryf, cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Nowe taryfy zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat, na terenie gminy Wieluń

obowiązują od dnia 03.01.2024 r.

-Decyzja
-Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres 3 lat obowiązująca na terenie gminy Wieluń

 

jakosc

 

BożeNarodzenie 2023

2024

Inwestujemy na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Dotychczasowe wentylatory zostały wyeksploatowane. Zakupiliśmy nowe, by zapewniały odpowiednią wentylację w głównej przepompowni ścieków.

411662238 879689140823886 8857911458639331117 n