RIP

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieluniu informuje, że wszelkie płatności dotyczące budynków mieszkalnych zarządzanych przez PK dokonywane są wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego.

 

mieszkanie 05

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieluniu informuje, że zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie gminy Wieluń odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych w terminie wskazanym w HARMONOGRAMIE - POBIERZ.

 

Odpady wielkogabarytowe winny być wystawione przed posesję (na osiedlach przy zastawach śmietnikowych) do godziny 700 w dniu wywozu.

Podczas akcji przyjmowane będą: sprzęt AGD – RTV, meble, dywany, materace, rowery, wózki dziecięce, armatura sanitarna, elementy stolarki mieszkaniowej, zużyte opony z gospodarstwa domowego.

Odpady, które nie będą odbierane: niebezpieczne, zielone, gruz, kamienie, piasek, ziemia, oleje, środki chemiczne, odzież, szkło, opakowania po farbach i lakierach, odpady zawierające azbest, worki bądź kartony z odpadami komunalnymi, zużyte opony z działalności gospodarczej, części samochodowe, papa, styropian, big bagi.

Wyniki konkursu można znaleźć na stronie internetowej projektu #WieluńSprzyjaEkologii

https://eko.komunalne.wielun.pl/konkursy/konkurs-plastyczny

1FeldmanMarcelD