Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu informuje, że Wigilia - 24.12.2020 r. - jest w spółce dniem wolnym od pracy. Jak wiadomo 26 grudnia, czyli drugi dzień świąt Bożego Narodzenia przypada w tym roku w sobotę. Za ten dzień, zgodnie z Kodeksem Pracy, pracownikowi przysługuje wolne. Pozostajemy jednak na posterunku, by zarówno w Wigilię jak i w Święta niepostrzeżenie dostarczać Państwu potrzebną do życia wodę i odprowadzać ścieki.

Wigilia

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieluniu informuje, że zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie gminy Wieluń odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych w terminie wskazanym w HARMONOGRAMIE - POBIERZ.

 

Odpady wielkogabarytowe winny być wystawione przed posesję (na osiedlach przy zastawach śmietnikowych) do godziny 700 w dniu wywozu.

Podczas akcji przyjmowane będą: sprzęt AGD – RTV, meble, dywany, materace, rowery, wózki dziecięce, armatura sanitarna, elementy stolarki mieszkaniowej, zużyte opony z gospodarstwa domowego.

Odpady, które nie będą odbierane: niebezpieczne, zielone, gruz, kamienie, piasek, ziemia, oleje, środki chemiczne, odzież, szkło, opakowania po farbach i lakierach, odpady zawierające azbest, worki bądź kartony z odpadami komunalnymi, zużyte opony z działalności gospodarczej, części samochodowe, papa, styropian, big bagi.

RIP

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieluniu informuje, że wszelkie płatności dotyczące budynków mieszkalnych zarządzanych przez PK dokonywane są wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego.

 

mieszkanie 05