Rada Gminy Pątnów podczas sesji 20 grudnia 2019 r., natomiast Rada Miejska w Wieluniu podczas sesji 30 grudnia 2019 r. podjęły uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego przez Gminę Pątnów i Gminę Wieluń w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w części obejmującej odbiór ścieków z miejscowości Popowice i Grębień. Droga do podpisania porozumienia przez Burmistrza Wielunia, Pawła Okrasę oraz Wójta Gminy Pątnów, Jacka Olczyka jest otwarta. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Wieluniu gratuluje przyjęcia obu uchwał. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc jako strona wsparcia technicznego.

79742210 166925794678738 8495686851858792448 o

Fot. Źródło: Urząd Gminy Pątnów

Consectetur Adipisc

Racjonalna gospodarka wodna

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieluniu jako producent wody korzysta z trzech ujęć wody: w Rudzie, przy ul. Częstochowskiej oraz przy ul. Piłsudskiego w Wieluniu. Ujęcie wody na cukrowni obecnie nie jest eksploatowane.

klasa2019

Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Wieluniu objęło w dniu 04.10.2019 r. patronatem dydaktycznym klasę TECHNIKUM Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Wieluniu kształcącą uczniów w zawodzie technik ochrony środowiska. Zależy nam na kształtowaniu nie tylko postaw proekologicznych, które są istotne, ale również na profesjonalnym przygotowaniu specjalistów w zawodzie technik ochrony środowiska.

 

Prawidłowa segregacja odpadów to nie lada wyzwanie. Różnego rodzaju śmieci powinny trafiać do różnego koloru pojemników lub worków. Kolory kubełków ułatwiają segregację. Mimo, że na pierwszy rzut oka nie jest ona łatwa na pewno się opłaca. Warto podjąć wyzwanie.