Ogłoszenie nr 509131-N-2020 z dnia 2020-02-04 r.

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.:

Remont wewnętrznej instalacji wod – kan w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 18 Stycznia 2 i ul. Krakowskie Przedmieście 4 w Wieluniu ZP/4/2020


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Pełna dokumentacja do pobrania: SIWZ / Załączniki


Informacje dot. realizji zamówienia: 

Informacja z otwarcia ofert ZP/4/2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie