Ogłoszenie nr 527020-N-2020 z dnia 2020-03-26 r.

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.: Remont wewnętrznej instalacji wod – kan w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 18 Stycznia 2 i ul. Krakowskie Przedmieście 4 w Wieluniu
 

Pełna dokumentacja do pobrania: SIWZ / Załączniki - pobierz


Informacje dot. realizji zamówienia: 

Informacja z otwarcia ofert ZP/6/2020

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie