Ogłoszenie nr 529518-N-2020 z dnia 2020-04-06 r.

Remont wewnętrznej instalacji wod – kan w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 3 Maja 11 w Wieluniu


 

Pełna dokumentacja do pobrania: SIWZ / Załączniki - pobierz


Informacje dot. realizji zamówienia: 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia