Ogłoszenie nr 537760-N-2020 z dnia 2020-05-07 r.

 

Wymiana pokrycia dachowego oraz remont kominów ponad dachem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Roosevelta 21 w Wieluniu

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania