W dni robocze od godz 7.00 do 15.00

AWARIE WODNO-KANALIZACYJNE:
zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w Dziale Wodociągów i Kanalizacji
(pokój nr 7) oraz pod numerem 43 843 37 16

AWARIE DOTYCZĄCE BUDYNKÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO
zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w Dziale Gospodarki Mieszkaniowej
(pokój nr 8) oraz pod numerem 43 843 31 15 wew. 41

AWARIE ELEKTRYCZNE
zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w Sekcji Robót Konserwacyjnych (pokój nr 10) 43 843 31 15 wew. 33

 

Po godz. 15.00 oraz w dni wolne i święta

zgłoszenia przyjmuje portiernia  43 843 31 15

 

REKLAMACJE przyjmują kierownicy poszczególnych działów:

Dział Wodociągów i Kanalizacji  43 843 37 16 lub 43 843 31 15 wew. 49

Dział Oczyszczania Miasta 43 843 41 38 lub 43 843 31 15 wew. 56

Dział Gospodarki Mieszkaniowej  43 843 38 32 lub 43 843 31 15 wew. 41