W dni robocze od godz 7.00 do 15.00

AWARIE WODNO-KANALIZACYJNE:
zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji
(pokój nr 7) oraz pod numerem 43 843 37 16

AWARIE DOTYCZĄCE BUDYNKÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO
zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej
(pokój nr 8) oraz pod numerem 43 843 31 15 wew. 41

AWARIE ELEKTRYCZNE
zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w Sekcji Robót Konserwacyjnych (pokój nr 10) 43 843 31 15 wew. 33

 

Po godz. 15.00 oraz w dni wolne i święta

zgłoszenia przyjmuje portiernia  43 843 31 15

 

REKLAMACJE Przyjmują kierownicy poszczególnych zakładów

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  43 843 37 16 lub 43 843 31 15 wew. 49

Zakład Oczyszczania, Głównego Mechanika i Zaopatrzenia 43 843 41 38 lub 43 843 31 15 wew. 56

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  43 843 38 32 lub 43 843 31 15 wew. 41