Przedmiotem podstawowej działalności jest zarządzanie komunalnymi budynkami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi oraz nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych.

W obszarze zarządzania nieruchomościami spółka wykonuje zadania powierzone przez gminę w zakresie najmu lokali komunalnych i socjalnych, natomiast w zakresie zarządzania nieruchomościami wspólnymi, działa na zlecenie wspólnot mieszkaniowych.

Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami:

  • obsługa rachunkowa i finansowa;
  • prowadzenie księgowości;
  • prowadzenie indywidualnych rozliczeń współwłaścicieli:
  • naliczanie kosztów eksploatacyjnych,
  • regulowanie bieżących rachunków;
  • prowadzenie windykacji należności Wspólnoty mieszkaniowej;
  • sporządzanie szczegółowej sprawozdawczości rocznej dla Wspólnoty;
  • organizację w siedzibie Spółki zebrań dla współwłaścicieli;
  • stałą współpracę ze współwłaścicielami.