Prawidłowa segregacja odpadów to nie lada wyzwanie. Różnego rodzaju śmieci powinny trafiać do różnego koloru pojemników lub worków. Kolory kubełków ułatwiają segregację. Mimo, że na pierwszy rzut oka nie jest ona łatwa na pewno się opłaca. Warto podjąć wyzwanie.

W związku z wejściem w życie Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów odpady komunalne będą zbierane w podziale na cztery główne frakcje plus odpady zmieszane: PAPIER (kolor niebieski), METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (kolor żółty), SZKŁO (kolor zielony) oraz odpady BIO (kolor brązowy).

Recykling

Odpowiednia segregacja odpadów sprzyja środowisku naturalnemu, pozwala zwiększyć poziom recyklingu oraz ograniczyć zużycie surowców. Warto segregować, ponieważ jest to ekologiczne. Większość materiałów, które wrzucamy do śmieci nadaje się bowiem do ponownego użycia.

- To nie są zwykłe śmieci. Odpady to cenne surowce, które prawidłowo wyselekcjonowane, posegregowane, poddane recyklingowi powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe – mówi Karol Tomczyk, kierownik marketingu i zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Wieluniu.

Z plastiku poddanego recyklingowi można wyprodukować plastikowe narzędzia, zabawki czy nawet ubrania. Ze szkła poddanego recyklingowi można ponownie wyprodukować butelki i naczynia szklane. Z papieru poddanego recyklingowi można wyprodukować…papier, wytłaczanki do jajek oraz wiele innych produktów. Dzięki odpowiedniej segregacji i recyklingowi nasze „śmieci” zyskują drugie życie.

To się opłaca

Po zmianie stawek za odbiór odpadów miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Wieluń wynosi w 2019 roku 10 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 20 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Warto segregować, ponieważ się to opłaca.

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych wnosi się kwartalnie na indywidualne rachunki wskazane przez Urząd Miejski w Wieluniu. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczoną przez właścicieli nieruchomości Gmina Wieluń za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Komunalnego wyposaża nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki i worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów. Mieszkańcy, którzy dotychczas nie segregowali odpadów a chcą przejść na system segregacji mogą ponownie złożyć deklarację w Urzędzie Miejskim. Warto podjąć wyzwanie.

Wieluń sprzyja... ekologii.