Przesiewacz (sito) mobilny do odpadów komunalnych z osprzętem dotarł już na składowisko odpadów w Rudzie. Przesiewacz przystosowany jest do przesiewania stabilizatu frakcja 0-80mm i kompostu.

sito1

Koszt sita to 1 057 775,40 zł brutto.

Zakupiony przez Gminę Wieluń przesiewacz (sito) mobilny z osprzętem dofinansowano w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020.

Co to da mieszkańcom?

Wszelkie inwestycje oraz sposób zarządzania gospodarką odpadami w Gminie Wieluń oraz w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Wieluniu zmierzają do tego, by opłaty jakie za odbiór odpadów ponoszą mieszkańcy były racjonalne, stabilne, przyjazne dla portfela. Zależy nam na mieszkańcach, ale jednocześnie dbamy o środowisko.

 

 

sito2sito0